Animação | Nagato Yuki Chan No Sh | Sengoku Basara X (PS2) 2008